6. Me gwé liwanda

SWoT 6. Me gwé liwanda Me gwé liwanda Me gwé liwanda Me gwé liwanda   Me gwé liwanda Yésu krist a yé me liwanda me gwé To nguéda massé to nguéda ndutu A ga hola me Me gwé liwanda Yésu krist a yé me liwanda me gwé To nguéda massé to nguéda ndutu A ga hola me...